Hjemmesider

Vis dine varer og tjenester på Internett og hjelp nye kunder med kontakte ditt firma på enkleste vis.

For å gjøre det klart med en gang: Haukland Grafisk tilbyr ikke utvikling av nettbutikk – kun informative hjemmesider med kontaktskjema tilpasset din bedrift. Og vi gjør det aller mest som en service for våre kunder – derfor den lave prisen i forhold til markedet ellers, som ofte er mangedobbel.

Haukland Grafisk leverer hjemmesider:

  • Informativ forside.
  • Kontaktside med kontaktskjema tilpasset din bedrift.
  • Utvikling av ekstra sider etter faktisk medgått tid per tidels time (per 6 minuter).
  • Oppsett av en eller flere e-postkontoer inkludert i prisen.
  • Serverplass med 10 GB plass til hjemmesider og e-post under ditt domene.
  • Vi hjelper deg med registrering av domene som du eier selv.

Bidrag til prossessen

Som kunde bidrar du til prosessen ved å sende oss tekst og bilder som ønskes på den nye hjemmesiden. Dersom du mangler bildemateriell for å illustrere eller «løfte» sidene, er vi behjelpelig med å skaffe gode bilder som illustrerer dine varer og tjenester på best mulig måte.

Når sidene er klare og godkjent av deg, publiseres de straks eller til avtalt tidspunkt. E-post kan gjøres tilgjengelig straks domenet er registrert og serveren er satt opp.

Domeneregistrering

Når du får en leverandør til å hjelpe deg med å registrere et domene for din nye bedrift, pass på at domenet blir registrert på ditt foretaksnummer hos Norid. Da beholder du råderetten og eierskapet til ditt eget domene. Dette er standard vilkår hos Haukland Grafisk: Kunden skal eie sitt eget domene.

▹▹▹   KONTAKT  ◃◃◃